Select your language ▼
Select your language ▲
≡≡Ltool MENU
trang web khuyến nghị
Tiếng Nhật
Tiếng Trung Quốc
Tiếng Hàn Quốc
Tiếng Anh
Thế giới/Đi du lịch
chuỗi/Dữ liệu
Ngày
Kinh tế/Tài chính
HTML, CSS, Internet

Nhân vật Trung Quốc Hán Việt để Katakana Reading Chuyển đổi

cải đạo chương trình này 'tất cả các loại ký tự Trung Quốc truyền thống và giản thể' để 'Katakana - Nhật Reading (tiếng Nhật phát âm).

ウォ
ウォ3
我(ウォ)
我(ウォ3)
ウォ
ウォ3
ニー ハオ マー? ジョウ ジエ ルン

Bạn có thể sử dụng chương trình này cho biết tên Trung Quốc Hán Việt chuyển đổi và Trung Quốc Song Lyrics để Katakana - Reading Nhật Bản (tiếng Nhật phát âm) chuyển đổi cũng có.

你好吗?⇒ ニー ハオ マー?
你好吗?⇒ ニー3 ハオ3 マー?
你好吗?⇒ 你(ニー) 好(ハオ) 吗(マー) ?
你好吗?⇒ 你(ニー3) 好(ハオ3) 吗(マー)?

nhân vật Trung Quốc Hán Việt với Tone Marks Chuyển đổi
chương trình này chuyển đổi "tất cả các loại ký tự Trung Quốc truyền thống và giản thể" đến "Hán Việt (Hanyu Pinyin) '.
Bạn có thể sử dụng chương trình này cho biết tên Trung Quốc Hán Việt chuyển đổi và Trung Quốc Song Lyrics để Hán Việt chuyển đổi cũng có.
 
Nhân vật Trung Quốc Hán Việt để Hangul Reading Chuyển đổi
chương trình này chuyển đổi "tất cả các loại ký tự Trung Quốc truyền thống và giản thể 'để 'Hangul - Reading Hàn Quốc (Hàn Quốc phát âm).
Bạn có thể sử dụng chương trình này cho biết tên Trung Quốc Hán Việt chuyển đổi và Trung Quốc Song Lyrics để Hangul - Reading Hàn Quốc (Hàn Quốc phát âm) chuyển đổi cũng có.
 
Nhân vật Trung Quốc Hán Việt để Katakana Reading Chuyển đổi
cải đạo chương trình này 'tất cả các loại ký tự Trung Quốc truyền thống và giản thể' để 'Katakana - Nhật Reading (tiếng Nhật phát âm).
Bạn có thể sử dụng chương trình này cho biết tên Trung Quốc Hán Việt chuyển đổi và Trung Quốc Song Lyrics để Katakana - Reading Nhật Bản (tiếng Nhật phát âm) chuyển đổi cũng có.
 
Phương pháp Hán Việt đầu vào - Hán Việt với giai điệu đánh dấu
bạn có thể viết Trung Quốc Hán Việt với giai điệu trên máy tính của bạn mà không cần cài đặt bất kỳ phần mềm sử dụng này Chương trình biên tập Pinyin Realtime (phương thức nhập liệu trực tuyến Hán Việt có dấu giọng).
 
Nhân vật Trung Quốc giản thể để truyền thống Chuyển đổi
Giản Nhân vật Trung Quốc truyền thống trực tuyến Chuyển đổi
Bạn có thể thay đổi 'Nhân vật của Trung Quốc giản thể' để 'Nhân vật truyền thống Trung Quốc'.
 
Nhân vật truyền thống Trung Quốc giản thể Chuyển đổi
Nhân vật truyền thống của Trung Quốc để Giản trực tuyến Chuyển đổi
Bạn có thể chuyển đổi 'Nhân vật truyền thống Trung Quốc' để 'Nhân vật của Trung Quốc giản thể'.
 
Nhân vật Trung Quốc Hangul Reading Chuyển đổi
nhân vật Trung Quốc Hangul đọc sách trực tuyến chuyển đổi
Bạn có thể thay đổi tất cả các loại ký tự Trung Quốc (bao gồm cả Nhật Bản, Trung Quốc ký tự Hàn Quốc) đến Hàn Quốc Reading (Hàn Quốc phát âm).
 
Chinese Language Study Resources and Websites
If you are a Chinese Language learner, you must check these websites! These links are all free resources.
 
Related Tags
Hán Việt Converter Hán Việt để Katakana Chuyển đổi Reading Hán Việt để Katakana Reading Hán Việt để Nhật Reading Chuyển đổi Hán Việt để đọc Tiếng Nhật Tiếng Hoa