Select your language ▼
Select your language ▲
≡≡Ltool MENU
trang web khuyến nghị
Tiếng Nhật
Tiếng Trung Quốc
Tiếng Hàn Quốc
Tiếng Anh
Thế giới/Đi du lịch
chuỗi/Dữ liệu
Ngày
Kinh tế/Tài chính
HTML, CSS, Internet

URL mã hóa / giải mã

Bạn có thể giải mã URL mã hóa chuỗi trông giống như '% E4% BD% A0% E5% A5% BD' sử dụng URL Decoder

Bạn có thể mã hóa các chuỗi có thể đọc được vào URL chuỗi endcoded sử dụng mã hóa URL .

%EC%95%88%EB%85%95%21+%E3%81%93%E3%82%93%E3%81%AB%E3%81%A1%E3%81%AF%E3%80%82Hello%21+%E4%BD%A0%E5%A5%BD%E3%80%82
CSS RGB Web Màu Chart
màu HTML Charts / Màu sắc HTML bảng
màu Loại Picker Tìm kiếm
 
Đẹp CSS Bảng Templates
đẹp CSS Bảng Ví dụ ở các web-desingers.
 
Unicode Chuyển đổi
Unicode trực tuyến Chuyển đổi
Bạn có thể thay đổi Tất cả các loại ký tự đến (UTF-8 mã) "Unicode".
 
Unicode Bảng
Danh sách các ký tự Unicode
'UTF-8 bảng mã hóa' và 'ký tự Unicode'
nhân vật bảng mã cho ASCII, Unicode và HTML
 
ASCII ART / AA Collection
sưu tập ASCII Art - theo nhóm
nghệ thuật ASCII là một kỹ thuật thiết kế đồ họa có sử dụng máy tính để trình bày và bao gồm các hình ảnh chắp ghép từ 95 ký tự in được xác định bởi các tiêu chuẩn ASCII từ năm 1963 và ký tự ASCII tương thích với bộ ký tự mở rộng độc quyền.
 
Emoji, Emoticon điển
Unicode Emoji điển / Eemoticon. Chỉ cần sao chép và dán các biểu tượng cảm xúc / Eemoticon bạn muốn sử dụng vào blog, trang chủ và SNS như Facebook, Twitter, Instagram và vv của bạn.
 
URL mã hóa / giải mã
Bạn có thể giải mã URL mã hóa chuỗi trông giống như '% E4% BD% A0% E5% A5% BD' sử dụng URL Decoder
Bạn có thể mã hóa các chuỗi có thể đọc được vào URL chuỗi endcoded sử dụng mã hóa URL .
 
Base64 mã hóa / giải mã
Bạn có thể giải mã mã hóa base64 chuỗi trông giống như 'SGVsbG8h' sử dụng Base64 Decoder
Bạn có thể mã hóa các chuỗi có thể đọc được sang base64 endcoded dây sử dụng Base64 Encoder.
 
Random Password Generator
Bạn có thể tạo mật khẩu ngẫu nhiên bằng cách sử dụng bộ tạo mật khẩu ngẫu nhiên.
Các máy phát điện sẽ giúp bạn thực hiện, mật khẩu ngẫu nhiên an toàn của riêng bạn cao bảo đảm sử dụng sự kết hợp của các chữ cái thường và chữ cái viết hoa, số và ký hiệu.
 
Binary / Octal / Decimal / Hexadecimal Chuyển đổi
Bạn có thể chuyển đổi số (nhị phân, bát phân, thập phân và thập lục phân) bằng cách sử dụng chuyển đổi số.
 
QR Code Generator
Bạn có thể làm cho mã QR của riêng bạn bằng cách sử dụng QR Code Generator.
'QR Code' phương tiện 'Quick Response Code'
Một mã QR là một mã vạch hai chiều lưu trữ thông tin trong các chấm màu đen và trắng.
 
Related Tags
URL Encoding / Giải Mã Trực Tuyến Tài Nguyên Miễn Phí