Select your language ▼
Select your language ▲
≡≡Ltool MENU
trang web khuyến nghị
Tiếng Nhật
Tiếng Trung Quốc
Tiếng Hàn Quốc
Tiếng Anh
Thế giới/Đi du lịch
chuỗi/Dữ liệu
Ngày
Kinh tế/Tài chính
HTML, CSS, Internet

World Đồng hồ

Current ở nhiều nước và khu vực. Bạn có thể sử dụng từ khóa tìm kiếm cho nhanh hơn đồng hồ tìm kiếm của quốc gia cụ thể cũng có. ☀ icon = ngày. ★ icon = đêm.

Afghanistan
Tháng 6 18 Th 3 04:45 SA ★
Ai Cập
Tháng 6 18 Th 3 02:15 SA ★
Ai-len
Tháng 6 18 Th 3 01:15 SA ★
Ai-xơ-len
Tháng 6 18 Th 3 12:15 SA ★
An-ba-ni
Tháng 6 18 Th 3 02:15 SA ★
An-giê-ri
Tháng 6 18 Th 3 01:15 SA ★
An-guy-la
Tháng 6 17 Th 2 08:15 CH ☀
An-đô-ra
Tháng 6 18 Th 3 02:15 SA ★
Antigua và Barbuda
Tháng 6 17 Th 2 08:15 CH ☀
Azerbaijan
Tháng 6 18 Th 3 04:15 SA ★
Ác-hen-ti-na (Argentina/Buenos Aires)
Tháng 6 17 Th 2 09:15 CH ☀
Ác-hen-ti-na (Argentina/Catamarca)
Tháng 6 17 Th 2 09:15 CH ☀
Ác-hen-ti-na (Argentina/Cordoba)
Tháng 6 17 Th 2 09:15 CH ☀
Ác-hen-ti-na (Argentina/Jujuy)
Tháng 6 17 Th 2 09:15 CH ☀
Ác-hen-ti-na (Argentina/La Rioja)
Tháng 6 17 Th 2 09:15 CH ☀
Ác-hen-ti-na (Argentina/Mendoza)
Tháng 6 17 Th 2 09:15 CH ☀
Ác-hen-ti-na (Argentina/Rio Gallegos)
Tháng 6 17 Th 2 09:15 CH ☀
Ác-hen-ti-na (Argentina/Salta)
Tháng 6 17 Th 2 09:15 CH ☀
Ác-hen-ti-na (Argentina/San Juan)
Tháng 6 17 Th 2 09:15 CH ☀
Ác-hen-ti-na (Argentina/San Luis)
Tháng 6 17 Th 2 09:15 CH ☀
Ác-hen-ti-na (Argentina/Tucuman)
Tháng 6 17 Th 2 09:15 CH ☀
Ác-hen-ti-na (Argentina/Ushuaia)
Tháng 6 17 Th 2 09:15 CH ☀
Ác-mê-ni-a
Tháng 6 18 Th 3 04:15 SA ★
Áo
Tháng 6 18 Th 3 02:15 SA ★
Ả rập Xê Út
Tháng 6 18 Th 3 03:15 SA ★
Ba Lan
Tháng 6 18 Th 3 02:15 SA ★
Ba-ranh
Tháng 6 18 Th 3 03:15 SA ★
Bac-ba-đôt
Tháng 6 17 Th 2 08:15 CH ☀
Bahama
Tháng 6 17 Th 2 08:15 CH ☀
Béc-mu-đa
Tháng 6 17 Th 2 09:15 CH ☀
Bỉ
Tháng 6 18 Th 3 02:15 SA ★
Bo-ne
Tháng 6 17 Th 2 08:15 CH ☀
Bra-xin (Araguaina)
Tháng 6 17 Th 2 09:15 CH ☀
Bra-xin (Bahia)
Tháng 6 17 Th 2 09:15 CH ☀
Bra-xin (Belem)
Tháng 6 17 Th 2 09:15 CH ☀