Select your language ▼
Select your language ▲
≡≡Ltool MENU
trang web khuyến nghị
Tiếng Nhật
Tiếng Trung Quốc
Tiếng Hàn Quốc
Tiếng Anh
Thế giới/Đi du lịch
chuỗi/Dữ liệu
Ngày
Kinh tế/Tài chính
HTML, CSS, Internet

World Đồng hồ

Current ở nhiều nước và khu vực. Bạn có thể sử dụng từ khóa tìm kiếm cho nhanh hơn đồng hồ tìm kiếm của quốc gia cụ thể cũng có. ☀ icon = ngày. ★ icon = đêm.

Afghanistan
Tháng 7 21 CN 12:07 SA ★
Ai Cập
Tháng 7 20 Th 7 09:37 CH ☀
Ai-len
Tháng 7 20 Th 7 08:37 CH ☀
Ai-xơ-len
Tháng 7 20 Th 7 07:37 CH ☀
An-ba-ni
Tháng 7 20 Th 7 09:37 CH ☀
An-giê-ri
Tháng 7 20 Th 7 08:37 CH ☀
An-guy-la
Tháng 7 20 Th 7 03:37 CH ☀
An-đô-ra
Tháng 7 20 Th 7 09:37 CH ☀
Antigua và Barbuda
Tháng 7 20 Th 7 03:37 CH ☀
Azerbaijan
Tháng 7 20 Th 7 11:37 CH ★
Ác-hen-ti-na (Argentina/Buenos Aires)
Tháng 7 20 Th 7 04:37 CH ☀
Ác-hen-ti-na (Argentina/Catamarca)
Tháng 7 20 Th 7 04:37 CH ☀
Ác-hen-ti-na (Argentina/Cordoba)
Tháng 7 20 Th 7 04:37 CH ☀
Ác-hen-ti-na (Argentina/Jujuy)
Tháng 7 20 Th 7 04:37 CH ☀
Ác-hen-ti-na (Argentina/La Rioja)
Tháng 7 20 Th 7 04:37 CH ☀
Ác-hen-ti-na (Argentina/Mendoza)
Tháng 7 20 Th 7 04:37 CH ☀
Ác-hen-ti-na (Argentina/Rio Gallegos)
Tháng 7 20 Th 7 04:37 CH ☀
Ác-hen-ti-na (Argentina/Salta)
Tháng 7 20 Th 7 04:37 CH ☀
Ác-hen-ti-na (Argentina/San Juan)
Tháng 7 20 Th 7 04:37 CH ☀
Ác-hen-ti-na (Argentina/San Luis)
Tháng 7 20 Th 7 04:37 CH ☀
Ác-hen-ti-na (Argentina/Tucuman)
Tháng 7 20 Th 7 04:37 CH ☀
Ác-hen-ti-na (Argentina/Ushuaia)
Tháng 7 20 Th 7 04:37 CH ☀
Ác-mê-ni-a
Tháng 7 20 Th 7 11:37 CH ★
Áo
Tháng 7 20 Th 7 09:37 CH ☀
Ả rập Xê Út
Tháng 7 20 Th 7 10:37 CH ★
Ba Lan
Tháng 7 20 Th 7 09:37 CH ☀
Ba-ranh
Tháng 7 20 Th 7 10:37 CH ★
Bac-ba-đôt
Tháng 7 20 Th 7 03:37 CH ☀
Bahama
Tháng 7 20 Th 7 03:37 CH ☀
Béc-mu-đa
Tháng 7 20 Th 7 04:37 CH ☀
Bỉ
Tháng 7 20 Th 7 09:37 CH ☀
Bo-ne
Tháng 7 20 Th 7 03:37 CH ☀
Bra-xin (Araguaina)
Tháng 7 20 Th 7 04:37 CH ☀
Bra-xin (Bahia)
Tháng 7 20 Th 7 04:37 CH ☀
Bra-xin (Belem)
Tháng 7 20 Th 7 04:37 CH ☀
Related Tags
Worldwide GMT Bản đồ Thế Giới đồng Hồ Đồng Hồ Thế Giới Thời Gian Là Mấy Giờ? Danh Sách Thời Gian